InDesign eksport

Dokumentasjon på hvordan en skal eksportere en fil fra InDesign til en Papirfly-mal

Filer fra InDesign kan eksporteres til Papirfly ved å kjøre et script.

Gjøre tekst redigerbarVelg tekstboksen, sørg for at all tekst er definert med en avsnittsmal (paragraph style) uten overstyringer (vist med et plusstegn etter navnet). Om du har flere avsnittsmaler i samme tekstfelt, vil bruker kunne velge blant disse for tekst i tekstfeltet når han åpner malen.

For at Papirfly skal identifisere teksten som redigerbar, navngir du tekstfeltet med en valgbar og unik skriptetikett (script label)

Valgbare bilder


På samme måte som tekstfelt, navngir du bare bildeobjektet med en valgbar og unik skriptetikett. Da blir bildet redigerbart. Bruker vil se en grå bildeholder markert med et tynt stort kryss over. Da kan en sette inn ønsket motiv, eller PDF-fil.

Selskapslogo


På det bildet som skal være selskapslogo, navngir du bildet med "companyLogo" - med firkantklammer slik: [companyLogo]. Logoen til pålogget brukers selskap vil da erstatte bildet. Logoen blir plassert i senter. Bruker kan om ønskelig bytte ut logoen med andre bilder/PDF-filer.

Du kan velge hvilken mappe logofilene skal hentes fra som standard. Da legger du på "nodeXXXX" i firkantklammer, der X er node-id. For eksmepel:

[companyLogo][node5249] Henter inn selskapslogo, men lar deg velge andre filer basert på node 5249

Flettefelter


Du kan flette inn informasjon fra pålogget bruker og brukers selskap.

Bilder


[companyLogo]
[userImage]

Tekster


[userLastName]
[userFullName]
[userJobTitle]
[userPhone]
[userMobile]
[userEmail]
[companyName]
[companyDescription]
[companyAddress]
[companyAddress2]
[companyPOBox]
[companyCity]
[companyZip]
[companyCountry]
[companyPhone]
[companyEmail]
[companyWeb]

Alternative tekster

Du kan definere tekster som bruker velger mellom. Variablene tilgjengelig settes opp som en systemegenskap (i administrasjonsmiljøet i Papirfly). Bruker kan velge mellom de alternative tekstene som er definert mellom skilletegnene. Du kan sette opp flere slike alternative tekster om ønskelig.

Der denne teksten skal plasseres, må du skrive variabelnavnet "pristype" (Eller "pristypeum" om det er uten moms) med firkantklammer rundt. Husk at tekstboksen også må ha en skriptetikett:

Bruker vil da få dette valget når han starter en ny mal:

Eksport til Papirfly


Når du skal eksportere filen fra InDesign, kjører du ExportToPapirfly.jsx

I en dialog, må du du velge om malen skal brukes til avis, eller om du vil ha RGB eller CMYK fargerom. Sørg for at utfall er av på "export preset´en" du bruker.

Dette vil generere en zip-fil som er Papirfly malen (FlashApp). Du må ha en PDF export preset som tilsvarer fargerommet malen til slutt skal produsere.

Papirfly Mal


I mappen du ønsker malen, trykk på ikonet "last opp til sky":

Dra zip-filene inn i dialogen, eller trykk "Velg" og naviger til filen(e).

Arbeidsflyt settes til "Arbeidsflyt uten godkjenning". Dette gjør at en får en logg på filer produsert fra denne malen.

"Send dialog" settes til trykkeri eller avis. Skal malen brukes til lokal produksjon av PDF, settes denne blank.

Malene blir automatisk lastet opp. Du kan redigere navn og plassering. Trykk på blyanten:

Rediger tekstene, endre plassering ved å dra på bildet, og trykk på haken når du er ferdig.

Mappe med annonsen


Velg den mappen du ønsker å legge annonsen i, eventuelt lag en ny. For å lage ny mappe og administrere hvor annonsen skal ligge, gå inn i "Mappeadministrasjon". Valget ligger over menyen. Følgende funksjoner er mulige:

Husk


Innstallasjon av "exportToPapirfly.jsx"


Åpne vinduet for skript (script). Trykk på "vis i finder" eller "vis i exporer". Her legger du jsx-filen mottatt fra Papirfly.