Produktark

Her kan du lage produktark manuelt og trekke inn bilder fra bildemappen på leverandør-, modell, og evt. variantnivå eller du kan benytte Produktfanen for å se hvilke produkter som ligger inne fra PIM og som er registrert klare i AX.